Pełna księgowość – dla kogo i co obejmuje

Łatwe Rachunki 14 października 2019
0 osób polubiło ten post

Co powinniśmy wiedzieć na temat pełnej księgowości, prowadząc działalność gospodarczą?

Ewidencja ukazująca sytuację finansową przedsiębiorstwa jest skomplikowanym procesem rejestrującym przychody i koszty danego podmiotu, czyli firmy. Prowadzenie takich ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości obowiązuje w zależności od rocznego przychodu, oraz formy prawnej prowadzonej działalności. W obowiązku takim są zatem osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, oraz spółki partnerskie. Ich przychody netto muszą jednak przekraczać równowartość 2 milionów euro. Kwota jest przeliczana na złotówki po na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy bank Polski w pierwszy dzień roboczy października roku, który poprzedza rok, w którym pełna księgowość będzie obowiązywać.

Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z powyższymi zasadami muszą prowadzić pełną księgowość powinni z całą pewnością skorzystać z fachowych usług w tym zakresie. Na rynku istnieje wiele kompleksowych firm z wieloletnim doświadczeniem oferujących prowadzenie  pełnej ewidencji, jak na przykład https://www.biurogetek.pl/oferta/uslugi-ksiegowe/pelna-ksiegowosc. Z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa wiąże się wiele obowiązków, dlatego sprawowanie nadzoru nad księgami przychodów i rozchodów musimy powierzyć rzetelnej firmie, dbającej nie tylko o to, aby dopełnić wszelkie formalności. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami takich biur rachunkowych nasza firma utrzyma również wysokie zyski, skorzysta z dotacji, uniknie ewentualnych kar finansowych.

Ewidencja przychodów i kosztów powierzona zewnętrznej firmie

Warto zaznaczyć, że wszystkie elementy ksiąg rachunkowych to księga główna, oraz księga pomocnicza, a także salda i obroty tych ksiąg, dzienniki i aktywa, oraz pasywa. Właściciele firm zobligowani do prowadzenia takich ksiąg muszą również przygotować sprawozdania, które wraz z wprowadzeniem, objaśnieniem, zawierają bilans zysków oraz ewentualnych strat. Jest to, więc bardzo skomplikowany system rejestrowania przychodów i rozchodów, dlatego warto podkreślić rolę fachowych biur rachunkowych jak na przykład https://www.biurogetek.pl/. Znacznie ułatwia to pracę przedsiębiorcy, który powierzając swoje finanse zewnętrznej firmie, może skupić swoją uwagę na rozwoju swojej działalności, tym bardziej, że oprócz wyżej wymienionych obowiązków przy prowadzeniu pełnej księgowości, należy rejestrować wszystkie formy aktywności działalności gospodarczej. 

Fachowcy zajmujący się taką księgowością zagwarantuj, jasny i zrozumiały zapis zdarzeń gospodarczych, mówiących o kondycji finansowej danej firmy, wraz z datami i numerami dowodów księgowych. Zapewnią trwałość zapisów i naprawią ewentualne błędy za pomocą korekty. Przeliczą i uzgodnią również kwoty w PLN. Z pewnością ważny jest również fakt, że przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą pełnej księgowości mogą wybrać formę opodatkowania według zasad ogólnych (progresywna skala podatkowa), lub na zasadach podatku liniowego. Reasumując, mimo, że pełna księgowość to skomplikowany system ewidencji, to jednak jest bogatym źródłem informacji na temat działalności firmy, ponieważ uwzględnia wszystkie przepływy pieniężne. Daje, więc obraz na temat rozwoju, zwiększenia przychodów, czy ewentualnych strat w firmie.

  • 0
  • 1112

Zostaw swój komentarz

pięć − 4 =