Ulgi i odliczenia podatkowe za PIT-y z 2017r.

Łatwe Rachunki 15 lutego 2018
0 osób polubiło ten post

Podatek dochodowy od osób fizycznych może być znacznie niższy, jeśli tylko w złożonej deklaracji PIT-37 wykazane zostaną ulgi, mające kluczowy wpływ na obniżenie dochodu lub na zmniejszenie podatku. Należy jednak pamiętać, że o prawo do stosowanie ulg płatnik musi zadbać już w trakcie roku, tak by później dołączyć do deklaracji komplet wymaganych dokumentów, a co za tym idzie spełnić warunki uprawniające do rozliczeń.

Aby korzystać z ulg podatkowych w zeznaniu składanym na rok 2017, należy:

 • spełniać warunki do jej stosowania już w trakcie trwania roku;
 • posiadać wystarczającą dokumentację podatkową;
 • w większości przypadków, ponieść koszty, które pozwalają odliczyć ulgę w kwocie równej całości lub części poniesionych wydatków.

Ulgi podatkowe obniżające dochód

 1. IKZE (konto emerytalne)
 • Maksymalne odliczenie – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej jednak niż 5 115,60 zł.
 • Wymagane dokumenty – dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.
 • Załącznik – PIT/O (29)
 1. Ulga na badanie i rozwój
 • Maksymalne odliczenie – 30-50% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.
 • Wymagane dokumenty – ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia.
 • Załącznik – tylko na deklaracji PIT.
 1. Składki ZUS
 • Maksymalne odliczenie – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek.
 • Wymagane dokumenty – RMUA lub inny dokument poświadczający wartość zapłaconych lub pobranych składek w 2017 roku.
 • Załącznik – tylko na deklaracji PIT.
 1. Zwrot nienależnych świadczeń
 • Maksymalne odliczenie – kwota zwrotu łącznie z podatkiem.
 • Wymagane dokumenty – dowód zwrotu świadczeń.
 • Załącznik – PIT/O (21)
 1. Ulga na leki
 • Maksymalne odliczenie – koszt leków minus 100zł /miesiąc.
 • Wymagane dokumenty – potwierdzenie wydatku z dołączonymi informacjami kto, komu, kiedy, ile oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków.
 • Załącznik – PIT/O (19)
 1. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny
 • Maksymalne odliczenie – w wysokości poniesionych wydatków.
 • Wymagane dokumenty – dowód poniesienia wydatku (kto, komu, kiedy, ile) oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli takowe występuje.
 • Załącznik – PIT/O (19)
 1. Ulga na samochód
 • Maksymalne odliczenie – 2 280,00 zł.
 • Wymagane dokumenty – akt własności lub współwłasności. W przypadku osób, którym samochód jest niezbędny do dojeżdżania na zabiegi rehabilitacyjne, konieczne będzie również przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Załącznik – PIT/O (19).
 1. Darowizny kościelne
 • Maksymalne odliczenie – 6% dochodu podatnika.
 • Wymagane dokumenty – dokument potwierdzający darowiznę oraz poświadczenie jej przyjęcia.
 • Załącznik – PIT/O (13).
 1. Darowizny na organizacje społeczne
 • Maksymalne odliczenie – 6% dochodu podatnika.
 • Wymagane dokumenty – dokument potwierdzający darowiznę oraz poświadczenie jej przyjęcia.
 • Załącznik – PIT/O (11)
 1. Krwiodawstwo
 • Maksymalne odliczenie – 6% dochodu podatnika.
 • Wymagane dokumenty – potwierdzenie stacji krwiodawstwa.
 • Załącznik – PIT/O (15).
 1. Internet
 • Maksymalne odliczenie – 760 zł
 • Wymagane dokumenty – dowód poniesienia wydatku (kto, komu, kiedy, ile).
 • Załącznik – PIT/O (25).

Ulgi podatkowe obniżające podatek

 1. Składki zdrowotne
 • Maksymalne odliczenie – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek na 2017 rok.
 • Wymagane dokumenty – RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość.
 • Załącznik – tylko na deklaracji PIT
 1. Ulga prorodzinna
 • Maksymalne odliczenie – 1 112,04 na rok na 1 dziecko; 1 112,04 na rok na 2 dziecko; 2 000, 04 na rok na 3 dziecko; 2 700 na 4 dziecko i kolejne.
 • Wymagane dokumenty – akt urodzenia, prawo do opieki nad dzieckiem.
 • Załącznik – PIT/O (41)
 1. Za pracę za granicą (ulga abolicyjna)
 • Maksymalne odliczenie – kwota podatku zagranicy.
 • Wymagane dokumenty – dokument z zagranicy, odpowiednik PIT-11.
 • Załącznik – PIT/O (43)
 • 0
 • 983

Zostaw swój komentarz

20 − 10 =